Registrace nového hráče

Upozornění: Pokud jsi se již dříve zúčastnil(a) některého z turnajů ATTour, je prakticky jisté, že jsi již registrován(a) a máš vytvořený profil, byť ten je zatím neaktivní. V takovém případě Tě žádáme, abys registraci neprováděl(a) a zavolal(a) na číslo 774 426 172 (případně piš na attour@attsport.cz) a my Ti přístupové údaje rádi sdělíme. Políčka označená * jsou povinná. Fotky nahrávej do velikosti 5 MB.
Základní údaje
Zadej jméno, pod kterým se budeš přihlašovat ke svému účtu.
Heslo musí mít nejméně 6 znaků bez diakritiky.
Kontrola hesla.
(nesmí obsahovat mezeru ani pomlčku)
(nesmí obsahovat mezeru ani pomlčku)
Na email ti bude zaslána žádost o potvrzení registrace.
Kdy jsi poprvé stál/a na kurtu s raketou a míčkem?
Kde hraješ teď?
Ve kterém městě a areálu?
Jsi pravák nebo levák?
S jakou značkou rakety hraješ?
Jakou značku výpletu používáš?
cm
kg
Zadej URL odkaz na svůj profil na síti (Facebook, Google+, Twitter,..)
Profese
Můžeš nám sdělit, kde pracuješ.
V jakém oboru.
Na jaké pozici.

Registrací se stáváte registrovaným uživatelem sportovního systému ATT Sport z.s.. Přečtěte si podrobně následující registrační a obchodní podmínky.

ATT Sport z.s. (dále jen spolek) prohlašuje, že při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní a citlivé informace o registrovaných uživatelích třetím osobám ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Může najmout externí společnosti a osoby, které jeho zastoupení poskytují omezené služby, například poskytování odborné pomoci nebo zpracování dat. Těmto společnostem a osobám poskytuje pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k realizaci příslušné služby. Tyto společnosti a osoby však musejí zachovat důvěrnost poskytnutých informací a nesmějí tyto informace používat žádným jiným způsobem.

Spolek poskytuje nadstandardní služby na všech svých webových stánkách zásadně jen registrovaným uživatelům svého sportovního systému. Registrovaný uživatel se zavazuje respektovat pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony a uvádět vždy pravdivé údaje. Pro shromažďování a zpracování osobních údajů registrovaného uživatele vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu spolek nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace uživatele. Osoba uděluje souhlas za účelem evidence soutěžících v rámci sportovního systému spolek a dále k obchodním a marketingovým účelům spolek. Souhlas dává osoba bez omezení rozsahu na dobu neurčitou a může jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však osoba ztrácí pozici registrovaného uživatele.

Spolek zveřejňuje některé údaje o registrovaných uživatelích za účelem prezentace jejich tenisových dovedností a tvorby sportovních statistik. Z osobních údajů to jsou zejména jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, výška, váha, styl hry atd.. Dále také zveřejňuje údaje o jeho sportovních aktivitách jako např. fotografie, videa (obojí pořízená spolkem nebo samotnými uživateli), statistiky a dobrovolně uvedené údaje související se sportovním životem uživatele. Spolek v případech, kdy je to nezbytné pro zabezpečení chodu konkrétní soutěže, předává část osobních a kontaktních údajů registrovaných uživatelů osobám zajišťujícím chod soutěží a to pouze po dobu trvání této potřeby (např. organizátor turnaje potřebuje telefonické kontakty na přihlášené hráče do turnaje).

Prostřednictvím uzavřených partnerství s obchodními společnostmi nabízí spolek výhradně registrovaným uživatelům možnost získání sportovního zboží nebo zboží se sportovní tématikou, případně zboží vlastní výroby, obvykle s výraznou slevou. Spolek pouze zprostředkovává předání objednávky, respektive poptávky po zboží (neboť spolek nezná skutečnou cenu ani termín dodání) prodejci a to prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách. Protože se nejedná o internetový obchod, nýbrž o zprostředkování bez nároku na odměnu, není formulář přístupný veřejnosti. Formulář slouží pro ruční zápis zboží, o které má uživatel zájem. Obsah formuláře předává spolek prodejci, kterým je buď on sám nebo jeho partnerská společnost. Prodejce zboží prodává a zajišťuje jeho kompletní prodejní servis. Prodejce uživatele zkontaktuje a dojedná s ním podrobnosti včetně ceny (s aplikovanou slevou), způsobu a termínu dodání zboží. Řeší i případné reklamace. VOP prodejce jsou vždy k nahlédnutí formou odkazu ve formuláři.

Děti (osoby do 18 let) nejsou oprávněny používat stránky bez dospělého dozoru a spolek je tímto žádá, aby se neregistrovaly, neudávaly své osobní informace ani nepodávaly žádosti o nákup zboží. Používáním této stránky bez dozoru, případně registrací, uživatel garantuje, že má 18 a více let, nebo že jej zastupuje zákonný zástupce.

Registrací uživatel dále souhlasí se zasíláním zpráv z dění v soutěžích spolku včetně reklamních sdělení. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat sdělením této skutečnosti spolek.

22.8.2016 ATT Sport z.s.