Úpravy ratingů a přehled výjimek 2023 - aktualizováno 12.5.

Pravidelně vyhodnocujeme změny herních úrovní všech hráčů a hráček, abychom zabezpečili co nejvyrovnanější zápasy. Tady najdete aktuální informace o upravených ratinzích a udělených výjimek ke startům v nižších kategoriích.

! Aktualizováno 12.5. !

Výjimky a omezení pro start v nižších kategoriích

Jednorázové a časové výjimky/omezení

Níže uvedení hráči, hráčky a dvojice mají následující výjimku nebo omezení:

 • Matěj Wolf / MArek Dlask - mohou odehrát turnaj ve ČTYŘHŘE START 28.5.
 • Martina Sazamová - může odehrát 1 turnaj ŽENY START - 15.4.
 • Vitalii Andriushchenko - může na zkoušku odehrát 1 turnaj START - 6.4.
 • Ondřej Tománek / Jakub Lerbletier - mohou se účastnit turnajů ČTYŘHRA SPORT
 • Robin Staněk / Lenka Kochová - mohou se účastnit turnajů ČTYŘHRA SPORT
 • Lenka Kostková může 1x měsíčně startovat na turnaji START B
 • Lenka Kostková může startovat na 1 turnaji ŽENY START
 • manželé Vraspírovi mohou společně startovat na turnajích MIX START
 • Iveta Gabčanová- může odehrát 1 turnaj ŽENY START

Jiné výjimky a omezení

 

Dočasná snížení ratingu

Do 30.6.2023 jsme níže uvedeným hráčům a hráčkám snížili rating o 1 bod (nebo ponechali nadále snížený z předchozího roku), aby se mohli opět zapojit do turnajů v nižší kategorii. Během této doby - na základě jejich účasti na turnajích a dosažených výsledků - rozhodneme, jaký definitivní rating budou mít pro ročník 2023. Počet startů na turnajích není omezen.

 • Jan Polák 2
 • Miloš Vnouček 2
 • Václav Petřík 2
 • Ivana Bednářová 1
 • Tereza Pěchotová 1
 • Kristína Minarčíková 1

Zvýšení ratingů pro ročník 2023 (aktualizováno 12.5.)

 • Patrik Calábek 3
 • Zuzana Šimánková 3
 • Petr Podaný 4 
 • Karel Kutina 4 - adaptační období ukončeno k 15.5.
 • Matěj Wolf 4 - adaptační období ukončeno k 15.5.
 • Lukáš Funiok 4 - adaptační období ukončeno k 15.5.
 • Jiří Vana  4 - adaptační období ukončeno k 15.5.
 • Lucie Fojtíková 5
 • Karel Doležal 5
 • Otakar Šenkýř 5 - adaptační období ukončeno k 15.5.

Všichni uvedení hráči a hráčky mají k dispozici tzv. adaptační období, během kterého mohou hrát stále turnaje v nižších kategoriích.

Adaptační období

Víme, že přesun do vyšší kategorie může být pro někoho složitá a časově náročná akce. Někdo zapadne rychle, jinému to trvá delší dobu, nu a někomu se to při vší snaze nepodaří. Pomocí adaptačního období chceme tento krok hráčům maximálně usnadnit. Po přechodnou dobu se proto mohou nadále účastnit turnajů v nižších kategoriích, tedy jakoby jim rating zůstal původní. Počet startů je však omezen.

Adaptační období skončí 30.června 2023. Jednotlivým hráčům můžeme období zkrátit, pokud svými výkony zapadnou mezi ostatní hráče na vyšší úrovni dříve. Rovněž tak, pokud bude snaha některého z hráčů marná, můžeme rozhodnout o snížení jeho ratingu na původní hodnotu. Je též možné, že jim výjimku prodloužíme na další půlrok a vyhodnotíme znovu v prosinci.

Omezený počet startů

V adaptačním období platí omezení startu pro hru v nižších kategoriích takto:

 • dvouhra ... 10 turnajů
 • čtyřhra ... 5 turnajů
 • mix ... 5 turnajů

Pro výpočet společného ratingu dvojice ve čtyřhře a mixu se počítá původní nezvýšený rating.

Žebříček a finálový turnaj

Hráči hrající na turnajích nižších kategorií v adaptačním období:

 • nemohou startovat na závěrečném finálovém turnaji jakékoli nižší kategorie (platí i pro čtyřhry a mixy, pokud společný rating dvojice přesáhne max.rating kategorie)
 • pokud by jejich výsledky významně ovlivnily závěrečné pořadí v žebříčků v nižších kategoriích, budou z žebříčků vyřazeni nebo jim budou odebrány body.

Časový plán

Ratingy pro nový ročník 2023 byly změněny v předvánočním týdnu.

  

Úpravy ratingů v průběhu sezóny 2023 (aktualizováno 12.5.)

 • 12.5. Anton Frank 5 => 4 (do 30.9.)
 • 12.5. Stanislav Semerák 5 => 4 (do 30.9.)
 • 20.1. Vlastimil Balek 4 => 5
 • 20.1. Monika Balková 2 => 3
 • 21.3. Roman Ong 3 => 4