Kdy lze požádat o prominutí stornopoplatku

Kdy lze podat žádost o snížení nebo prominutí stornopoplatku?

V listopadu jsme avizovali změny v pravidlech na letošní rok 2022. Součástí těchto změn jsou upravené postupy pro udělování i odpouštění stornopoplatků, které jsou udělovány za odhlášení po termínu uzávěrky turnajů. Jak to přesně tedy je?

První změna - snížili jsme výši stornopoplatku na polovinu oproti předchozímu roku (tedy na polovinu startovného) a to v případech, kdy je omluva přijata po uzávěrce turnaje a ještě před jeho zahájením. V ostatních případech zůstavá v původní výše (tj. celé startovné).

Druhá změna - zaslat žádost o prominutí stornopoplatku (na náš email att(zavináč)attsport.cz lze požádat nejdéle do půlroku po jeho udělení a současně předtím odehrat alespoň 5 turnajů bez pozdních odhlášení.

Více informací k odhlašování lze najít zde nebo v Pravidlech (článek V.).