EPIDEMIOLOGICKÉ PODMÍNKY K ÚČASTI NA TURNAJI OD 22.11.

! POZOR - TESTY SE JIŽ NEUZNÁVAJÍ !

Naše turnaje jsou přizpůsobeny platným epidemiologickým nařízením. Při příchodu na turnaj se prokážete potvrzením, že splňujete podmínky pro účast na hromadné akci.

 * * * 

 

 

 

K účasti na jakékoli hromadné akci pro veřejnost (tam patří i naše turnaje) je třeba splnit vládou určené podmínky. Organizátor sportovní akce má za povinnost připustit na akci jen osoby splňující podmínky, ostatní z akce vyloučit. Při příchodu na turnaj nám předložíte potřebný doklad.

K účasti na turnaji se musíte prokázat jedním z následujících dokladů:

  • certifikát o dokončeném očkování (platí až po 14 dnech od druhé dávky u dvoudávkové vakcíny nebo po 14 dnech po jednodávkové vakcíně),
  • potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech,
  • certifikát o negativním PCR testu z oficiálního testovacího místa max. 72 hodin od odběru, a to pouze pokud:
    • nejste očkováni z důvodu kontrandikací (nutno doložit v ISIN),
    • nebo jste rozoočkováni,
    • nebo je vám méně než 18 let a nejste očkováni.

zde odkaz na web Ministerstva zdravotnictví s aktuálně platnými opatřeními

 

Žádáme hráče, aby se hráči během turnaje navzájem nedotýkali, nepodávali si ruce (zdravili se jiným způsobem) a mimo zápasy nosili ochranu dýchacích cest - tedy se řídili platnými nařízeními.

 

Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb

Naší činnosti se týká článek, kde jsou uvedeny "podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní" (obvykle čl.14.) a to jen jeho první část, ale především poslední článek (obvykle čl.17.), kde jsou zveřejněny "podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích".

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Důležitý je bod o cvičících osobách.