MIX OPEN TOUR 2019

Kategorie: mix OPEN

Okruh turnajů ve smíšených čtyřhrách v kategorii MIX OPEN. Do okruhu jsou zařazeny turnaje hrané v kalendářním roce 2019 a okruh je zakončen finálovým turnajem v prosinci 2019 nebo v lednu 2020. Pro nominaci na finálový turnaj se použije žebříček okruhu, do kterého se každému hráči a hráčce počítá 8 nejlepších výsledků, k nimž se posléze přičtou body získané na finálovém turnaji.

Vyhlášení nejlepších hráčů a hráček okruhu se uskuteční na závěrečném společenském večeru v lednu 2020. Hráči a hráčky, kteří se umístí do určité pozice na žebříčku okruhu, získají právo zúčastnit se losování o hlavní ceny, které se uskuteční během tohoto večera. Losování proběhne handicapovým způsobem, do osudí budou vloženy žetony pouze těch hráčů a hráček, kteří budou losování přítomni. Pozice, do které se musejí umístit, bude určena v průběhu tohoto ročníku.

Změna propozic okruhu vyhrazena.

Zobrazit je turnaje v rámci tohoto okruhu